Axdiga Hore

Axdiga Cusub

1 Yooxanaa 3:4 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Kii kasta oo dembi falaa wuxuu falaa caasinimo; oo dembigu wuxuu yahay caasinimo.

akhri dhamaystiran cutubka 1 Yooxanaa 3

arki 1 Yooxanaa 3:4 macnaha guud