Axdiga Hore

Axdiga Cusub

1 Yooxanaa 3:13 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Walaalayaalow, ha la yaabina haddii ay dunidu idin neceb tahay.

akhri dhamaystiran cutubka 1 Yooxanaa 3

arki 1 Yooxanaa 3:13 macnaha guud