Axdiga Hore

Axdiga Cusub

1 Yooxanaa 3:12 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

oo aynaan ahaanin sida Qaabiil oo ahaa kan sharka leh oo walaalkii dilay. Oo muxuu u dilay? Waayo, shuqulladiisu waxay ahaayeen shar, oo kuwii walaalkiisna xaq bay ahaayeen.

akhri dhamaystiran cutubka 1 Yooxanaa 3

arki 1 Yooxanaa 3:12 macnaha guud