Axdiga Hore

Axdiga Cusub

1 Yooxanaa 3:10 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Tan ayay carruurta Ilaah iyo carruurta Ibliisku ku kala muuqdaan; ku alla kii aan xaqnimo falin ma aha kan Ilaah, oo waxaa la mid ah kan aan walaalkii jeclayn.

akhri dhamaystiran cutubka 1 Yooxanaa 3

arki 1 Yooxanaa 3:10 macnaha guud