Axdiga Hore

Axdiga Cusub

1 Yooxanaa 2:22 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Waa kuma beenaaluhu, kan dafira inuu Ciise yahay Masiixa mooyaane? Isagu waa kan Masiixa ka geesta ah, waana kan dafira Aabbaha iyo Wiilkaba.

akhri dhamaystiran cutubka 1 Yooxanaa 2

arki 1 Yooxanaa 2:22 macnaha guud