Axdiga Hore

Axdiga Cusub

1 Timoteyos 6:18 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Oo waani inay wax san sameeyaan, oo ay shuqullo wanaagsan hodan ku ahaadaan, oo ay deeqsi ahaadaan, oo ay dadka kale wax siiyaan,

akhri dhamaystiran cutubka 1 Timoteyos 6

arki 1 Timoteyos 6:18 macnaha guud