Axdiga Hore

Axdiga Cusub

1 Timoteyos 6:12 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Dagaalka wanaagsan oo iimaanka dagaallan, oo qabso nolosha weligeed ah, oo laguugu yeedhay, oo aad qirashada wanaagsan ku hor qiratay markhaatiyaal badan.

akhri dhamaystiran cutubka 1 Timoteyos 6

arki 1 Timoteyos 6:12 macnaha guud