Axdiga Hore

Axdiga Cusub

1 Timoteyos 5:22 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Ninna gacmaha degdeg ha u saarin, dad kale dembiyadoodana ha ka qayb gelin. Nafsaddaada daahirsanaan ku dhawr.

akhri dhamaystiran cutubka 1 Timoteyos 5

arki 1 Timoteyos 5:22 macnaha guud