Axdiga Hore

Axdiga Cusub

1 Timoteyos 5:15 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Waayo, hadda ka hor qaar baa xagga Shayddaanka u leexday.

akhri dhamaystiran cutubka 1 Timoteyos 5

arki 1 Timoteyos 5:15 macnaha guud