Axdiga Hore

Axdiga Cusub

1 Timoteyos 3:1 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Hadalku waa run, Haddii nin doonayo shuqulka hoggaamiyaha kiniisadda, shuqul wanaagsan buu doonayaa.

akhri dhamaystiran cutubka 1 Timoteyos 3

arki 1 Timoteyos 3:1 macnaha guud