Axdiga Hore

Axdiga Cusub

1 Timoteyos 2:4 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Wuxuu doonayaa in dadka oo dhammu badbaado oo ay runta gartaan.

akhri dhamaystiran cutubka 1 Timoteyos 2

arki 1 Timoteyos 2:4 macnaha guud