Axdiga Hore

Axdiga Cusub

1 Timoteyos 1:18 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Wiilkaygii Timoteyosow, waxaan kugu ammaanaynayaa amarkan oo ah sidii waxyaalihii hore laguugu sheegay, inaad iyaga dagaal wanaagsan ku dagaallantid,

akhri dhamaystiran cutubka 1 Timoteyos 1

arki 1 Timoteyos 1:18 macnaha guud