Axdiga Hore

Axdiga Cusub

1 Tesaloniika 5:9 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Waayo, Ilaah inooma uu dooran cadhada, laakiinse wuxuu inoo doortay inaynu ku badbaadno Rabbigeenna Ciise Masiix,

akhri dhamaystiran cutubka 1 Tesaloniika 5

arki 1 Tesaloniika 5:9 macnaha guud