Axdiga Hore

Axdiga Cusub

1 Tesaloniika 5:4 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Laakiinse idinku, walaalayaalow, gudcur kuma jirtaan in maalintaasu sida tuug idiin qabato.

akhri dhamaystiran cutubka 1 Tesaloniika 5

arki 1 Tesaloniika 5:4 macnaha guud