Axdiga Hore

Axdiga Cusub

1 Tesaloniika 5:13 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

oo aad iyaga aad iyo aad jacayl ugu derejaysaan shuqulkooda aawadiis. Nabad ku wada jooga.

akhri dhamaystiran cutubka 1 Tesaloniika 5

arki 1 Tesaloniika 5:13 macnaha guud