Axdiga Hore

Axdiga Cusub

1 Tesaloniika 5:11 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Sidaas daraaddeed midkiinba midka kale ha dhiirrigeliyo oo ha dhiso sidaad yeelaysaan oo kale.

akhri dhamaystiran cutubka 1 Tesaloniika 5

arki 1 Tesaloniika 5:11 macnaha guud