Axdiga Hore

Axdiga Cusub

1 Tesaloniika 4:5 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

mana aha inuu hammadda damaca xaaraanta ah ku socdo sida dadka aan Ilaah aqoonin;

akhri dhamaystiran cutubka 1 Tesaloniika 4

arki 1 Tesaloniika 4:5 macnaha guud