Axdiga Hore

Axdiga Cusub

1 Tesaloniika 4:3 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Maxaa yeelay, doonista Ilaah waxaa weeyaan inaad quduus ahaataan oo aad sino ka fogaataan,

akhri dhamaystiran cutubka 1 Tesaloniika 4

arki 1 Tesaloniika 4:3 macnaha guud