Axdiga Hore

Axdiga Cusub

1 Tesaloniika 4:11 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

oo aad u dadaashaan inaad nabdoonaataan, oo aad dantiinna ku joogtaan oo aad gacmihiinna ku shaqaysaan, sidaannu idinkugu amarnay;

akhri dhamaystiran cutubka 1 Tesaloniika 4

arki 1 Tesaloniika 4:11 macnaha guud