Axdiga Hore

Axdiga Cusub

1 Tesaloniika 2:18 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

waayo, waannu jeclaan lahayn inaannu idiin nimaadno, anigoo Bawlos ah mar iyo lababa waan jeclaa, laakiinse Shayddaan baa naga hor joogsaday.

akhri dhamaystiran cutubka 1 Tesaloniika 2

arki 1 Tesaloniika 2:18 macnaha guud