Axdiga Hore

Axdiga Cusub

1 Tesaloniika 2:17 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Laakiin, walaalayaalow, annagoo wakhti yar lanaga kiin qaaday, xagga isla-joogidda ee ayan ahayn xagga qalbiga, aad iyo aad baannu ugu dadaalnay inaannu wejigiinna aragno, annagoo xiiso weyn u qabna;

akhri dhamaystiran cutubka 1 Tesaloniika 2

arki 1 Tesaloniika 2:17 macnaha guud