Axdiga Hore

Axdiga Cusub

1 Tesaloniika 2:15 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

oo ah kuwii dilay Rabbi Ciise iyo nebiyadiiba, oo annagana dibadda noo eryay, oo aan Ilaah ka farxin, dadka oo dhanna ka geesta ah.

akhri dhamaystiran cutubka 1 Tesaloniika 2

arki 1 Tesaloniika 2:15 macnaha guud