Axdiga Hore

Axdiga Cusub

1 Tesaloniika 1:3 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Waxaannu joogsila'aan Ilaaheenna oo ah Aabbeheenna hortiis ku xusuusannaa shuqulka rumaysadkiinna iyo hawsha jacaylkiinna iyo dulqaadashada rajadiinna ee ku jira Rabbigeenna Ciise Masiix.

akhri dhamaystiran cutubka 1 Tesaloniika 1

arki 1 Tesaloniika 1:3 macnaha guud