Axdiga Hore

Axdiga Cusub

1 Korintos 9:5 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Miyaannan jid u lahayn inaannu haweenay walaal ah kaxaysanno sida rasuullada kale iyo walaalaha Rabbiga iyo Keeyfas ay sameeyaan?

akhri dhamaystiran cutubka 1 Korintos 9

arki 1 Korintos 9:5 macnaha guud