Axdiga Hore

Axdiga Cusub

1 Korintos 9:25 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Kii cayaarta aad ugu dadaalaa, wax walba ayuu iska dhawraa. Kuwaasu haddaba waxay sidaas u yeelaan inay taaj dhammaanaya helaan, innaguse waxaynu helaynaa mid aan dhammaanaynin.

akhri dhamaystiran cutubka 1 Korintos 9

arki 1 Korintos 9:25 macnaha guud