Axdiga Hore

Axdiga Cusub

1 Korintos 9:10 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

mise innagoo dhan buu inoola jeeda? Hubaal, aawadeen baa loo qoray, waayo, kan beerta qodaa waa inuu rajo ku qodo, kan tumaana waa inuu tumo isagoo rajaynaya inuu wax qayb u helo.

akhri dhamaystiran cutubka 1 Korintos 9

arki 1 Korintos 9:10 macnaha guud