Axdiga Hore

Axdiga Cusub

1 Korintos 8:4 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Haddaba xagga cunidda waxyaalaha sanamyada loo sadqeeyo, waxaynu garanaynaa inuusan sanam waxba dunida ka ahayn oo aan Ilaah jirin mid mooyaane.

akhri dhamaystiran cutubka 1 Korintos 8

arki 1 Korintos 8:4 macnaha guud