Axdiga Hore

Axdiga Cusub

1 Korintos 8:10 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Haddii qof ku arko adigoo aqoonta leh oo cunto ugu fadhiya meeshii sanamyada, hadduu qalbiga ka itaal daranyahay, qalbigiisu miyaanu ku adkaanaynin inuu cuno waxa sanamyada loo sadqeeyo?

akhri dhamaystiran cutubka 1 Korintos 8

arki 1 Korintos 8:10 macnaha guud