Axdiga Hore

Axdiga Cusub

1 Korintos 7:17 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Hase ahaatee, mid kastaa ha u socdo sidii Rabbigu ugu qaybshay iyo sidii Ilaah mid kasta ugu yeedhay. Oo sidaasaan kiniisadaha oo dhan ku amraa.

akhri dhamaystiran cutubka 1 Korintos 7

arki 1 Korintos 7:17 macnaha guud