Axdiga Hore

Axdiga Cusub

1 Korintos 6:9 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Ama miyeydnaan ogayn in kuwa xaqa darani ayan dhaxlayn boqortooyadii Ilaah? Yaan laydin khiyaanayn. Ama dhillayaasha, ama kuwa sanamka caabuda, ama kuwa sinaysta, ama khaanisiinta,

akhri dhamaystiran cutubka 1 Korintos 6

arki 1 Korintos 6:9 macnaha guud