Axdiga Hore

Axdiga Cusub

1 Korintos 4:16 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Haddaba waxaan idinka baryayaa inaad igu dayataan.

akhri dhamaystiran cutubka 1 Korintos 4

arki 1 Korintos 4:16 macnaha guud