Axdiga Hore

Axdiga Cusub

1 Korintos 3:21 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Taa aawadeed ninna yaanu dadka ku faanin. Waayo, wax walba idinkaa leh,

akhri dhamaystiran cutubka 1 Korintos 3

arki 1 Korintos 3:21 macnaha guud