Axdiga Hore

Axdiga Cusub

1 Korintos 2:2 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

waayo, waxaan goostay inaanan waxba dhexdiinna ka ogaan Ciise Masiix oo ah kan iskutallaabta lagu qodbay maahee.

akhri dhamaystiran cutubka 1 Korintos 2

arki 1 Korintos 2:2 macnaha guud