Axdiga Hore

Axdiga Cusub

1 Korintos 15:9 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Waayo, anigu waxaan ahay kan rasuullada u liita oo aan istaahilin in loogu yeedho rasuul, waayo, kiniisadda Ilaah baan silcin jiray.

akhri dhamaystiran cutubka 1 Korintos 15

arki 1 Korintos 15:9 macnaha guud