Axdiga Hore

Axdiga Cusub

1 Korintos 15:40 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Oo waxaa jira jidhadhka samada iyo jidhadhka dhulka, laakiin ammaanta kuwa samadu waa mid, oo tan kuwa dhulkuna waa mid kale.

akhri dhamaystiran cutubka 1 Korintos 15

arki 1 Korintos 15:40 macnaha guud