Axdiga Hore

Axdiga Cusub

1 Korintos 15:2 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

oo aadna ku badbaaddeen, haddaad xajisaan hadalkii aan idinku wacdiyey, haddaydnan micnela'aan u rumaysan.

akhri dhamaystiran cutubka 1 Korintos 15

arki 1 Korintos 15:2 macnaha guud