Axdiga Hore

Axdiga Cusub

1 Korintos 14:6 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Laakiin hadda, walaalayaalow, haddaan idiin imaado, anigoo afaf ku hadlaya, maxaan idiin tari doonaa, haddaanan idinkula hadlin muujin ama aqoon ama wax sii sheegid ama waxbarid?

akhri dhamaystiran cutubka 1 Korintos 14

arki 1 Korintos 14:6 macnaha guud