Axdiga Hore

Axdiga Cusub

1 Korintos 14:27 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Haddii nin uun af ku hadlo, ha ahaadeen laba, ama hadday u bataan, saddex, oo midba markiisa ha hadlo, midna ha fasiro,

akhri dhamaystiran cutubka 1 Korintos 14

arki 1 Korintos 14:27 macnaha guud