Axdiga Hore

Axdiga Cusub

1 Korintos 14:25 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Waxyaalaha qarsoon ee qalbigiisa waa la muujiyaa, oo taa aawadeed wejigiisuu u dhici doonaa oo Ilaah ayuu caabudi doonaa isagoo odhanaya, Runtii Ilaah waa idin dhex joogaa.

akhri dhamaystiran cutubka 1 Korintos 14

arki 1 Korintos 14:25 macnaha guud