Axdiga Hore

Axdiga Cusub

1 Korintos 10:5 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Laakiin Ilaah kuma farxin badidood, oo waxaa iyaga lagu rogay cidlada.

akhri dhamaystiran cutubka 1 Korintos 10

arki 1 Korintos 10:5 macnaha guud