Axdiga Hore

Axdiga Cusub

1 Korintos 10:17 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Innagu in kastoo aynu badan nahay, waxaynu nahay jidh qudha, maxaa yeelay, waxaa jira kibis qudha, waayo, dhammaanteen waxaynu wada qaybsannaa kibista qudha.

akhri dhamaystiran cutubka 1 Korintos 10

arki 1 Korintos 10:17 macnaha guud