Axdiga Hore

Axdiga Cusub

1 Korintos 10:1 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Walaalayaalow, anigu dooni maayo inaad garan weydaan siday awowayaasheen oo dhammu daruurta uga wada hooseeyeen, oo ay dhammaantood badda u wada dhex mareen,

akhri dhamaystiran cutubka 1 Korintos 10

arki 1 Korintos 10:1 macnaha guud