Axdiga Hore

Axdiga Cusub

1 Korintos 1:10 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Walaalayaalow, waxaan magaca Rabbigeenna Ciise Masiix idinkaga baryayaa inaad dhammaantiin isku wax ku wada hadashaan, iyo inaydnaan kala qaybsamin, laakiin inaad ku dhammaataan isku maan iyo isku talo.

akhri dhamaystiran cutubka 1 Korintos 1

arki 1 Korintos 1:10 macnaha guud