Axdiga Hore

Axdiga Cusub

1 Butros 5:7 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Welwelkiinna oo dhan isaga saara, maxaa yeelay, isagu dan buu idinka leeyahay.

akhri dhamaystiran cutubka 1 Butros 5

arki 1 Butros 5:7 macnaha guud