Axdiga Hore

Axdiga Cusub

1 Butros 4:2 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

si wakhtiga idiin hadhay oo aad jidhka ku nooshihiin aydnaan damacyada dadka mar dambe ugu noolaan, laakiinse aad ugu noolaataan doonista Ilaah.

akhri dhamaystiran cutubka 1 Butros 4

arki 1 Butros 4:2 macnaha guud