Axdiga Hore

Axdiga Cusub

1 Butros 4:19 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Sidaas daraaddeed kuwa doonista Ilaah u xanuunsada, iyagoo samafalaya, naftooda ammaano ha ugu dhiibeen Abuuraha aaminka ah.

akhri dhamaystiran cutubka 1 Butros 4

arki 1 Butros 4:19 macnaha guud