Axdiga Hore

Axdiga Cusub

1 Butros 4:12 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Gacaliyayaalow, ha la yaabina jirrabaadda dabka ah oo idinku dhex dhacday in laydiin tijaabiyo sida iyadoo ay idinku dhaceen wax la yaab lihi.

akhri dhamaystiran cutubka 1 Butros 4

arki 1 Butros 4:12 macnaha guud