Axdiga Hore

Axdiga Cusub

1 Butros 4:10 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Sida mid waluba u helay hadiyad, idinku isu adeega, sida wakiillo wanaagsan oo helay nimcada Ilaah ee badan ee kala cayncaynka ah.

akhri dhamaystiran cutubka 1 Butros 4

arki 1 Butros 4:10 macnaha guud