Axdiga Hore

Axdiga Cusub

1 Butros 3:6 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Saarahba sidaasoo kalay Ibraahim u addeeci jirtay, oo ay ugu yeedhi jirtay, Sayidow; oo idinna haddii aad wanaag fashaan oo aydnaan ka cabsan wixii argaggax leh waxaad tihiin carruurteeda.

akhri dhamaystiran cutubka 1 Butros 3

arki 1 Butros 3:6 macnaha guud