Axdiga Hore

Axdiga Cusub

1 Butros 2:5 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Idinkuna sida dhagaxyo noolnool ayaa waxaa laydinka dhisayaa guri ruux ah inaad ahaataan wadaaddo quduus ah si aad xagga ruuxa uga bixisaan allabariyo uu Ilaah ku aqbalo Ciise Masiix.

akhri dhamaystiran cutubka 1 Butros 2

arki 1 Butros 2:5 macnaha guud